Untitled Document
Kilis 7 Aralık Üniversitesi


PROTOKOL SIRA DÜZENİ


   
   
   
 

1. Rektör

 
  Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN  
     
 

2. Rektör Yardımcıları(Kıdeme Göre)

 
 

3. Dekanlar ( Fakülte Kuruluş Tarihine Göre )

 
     
  M.R. Eğitim Fakültesi Dekan V.  
  Prof. Dr. Metin AKİS  
     
  Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı  
  Prof. Dr. Bilal ACEMİOĞLU  
     
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı  
  Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY  
     
  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan V.  
  Prof. Dr. Osman TÜRER  
     
  İlahiyat Fakültesi Dekanı  
  Prof. Dr. Osman TÜRER  
     
 

4. Enstitü Müdürleri ( Enstitü Kuruluş Tarihine Göre )

 
     
  Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V.  
  Yrd.Doç. Dr. Nail İLHAN  
     
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü  
  Prof. Dr. Metin AKİS  
     
 

5. Yüksekokul ve M.Y.O Müdürleri (Y. Okul Kuruluş Tarihine Göre)

 
     
  Y.Ş. Sağlık Yüksekokulu Müdür V.  
  Prof. Dr. Metin AKİS  
     
  Meslek Yüksekokulu Müdürü  
  Doç. Dr. Selahattin ÇINAR  
     
  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü  
  Yrd.Doç. Dr. B. Göker DURDU  
     
 

6. Genel Sekreter 

 
  Necdet BOZGEYİK  
 
Untitled Document
infolla

#KİLİS SOSYAL MEDYADA

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Adres : Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bul. No:134 KİLİS
Tel : +90 0 348 814 26 66
Fax : +90 0 348 813 93 24