ETKİNLİKLER

03.02.2020

Zeytinde Periyodisite

Ziraat Fakültesi

05.02.2020

20. Yüzyıl’ın Başında Bir Ebû Hanîfe Savunusu

İlahiyat Fakültesi

11.02.2020

Bilim ve Sözde Bilim Üzerine

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

12.02.2020

Kentlerde Çim Alanlarının Varlığı ve Canlıların Refahı İçin Önemi

Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu

12.02.2020

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Not Değerlendirme Sistemi

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

12.02.2020

İmam Nevevî’nin İrşâd’ında, İbnu’s-Salâh’a Yönelttiği Tenkitler

İlahiyat Fakültesi

12.02.2020

Osmanlı Sefer Organizasyonları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

19.02.2020

Yalın Üretim ve 5S

Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu

19.02.2020

Milliyetçilik

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

19.02.2020

Kariyer Planlama

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

19.02.2020

Sanatın Neliği Ve İşlevi (Ali Şeriati Ve Muhammed Kutub’un Düşüncesinden Hareketle Sanatın İnsaniliği-İslamiliği Meselesi

İlahiyat Fakültesi

20.02.2020

Elektromanyetik Dalgaların İnsan Sağlığına Etkileri

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

20.02.2020

Şiddetsiz İletişim

Fen Edebiyat Fakültesi

20.02.2020

Okumak nedir? Neyi okumalı? Niçin okumalı?

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

20.02.2020

Zeytinyağında Kalite Kriterlerinin Belirlenmesinde Teknolojinin Kullanılması

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

21.02.2020

Sinevizyon Etkinlikleri- 3

Ziraat Fakültesi

21.02.2020

Yenilikçi Davranış

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

21.02.2020

Muallim Rıfat Bilge’yi Anma Programı

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

24.02.2020

Temel Afet Bilinci

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

25.02.2020

Sinevizyon Etkinlikleri- 3

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

25.02.2020

KPSS Hazırlık Stratejileri

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

25.02.2020

Sağlık Yönetiminde Klinik Liderlik

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

25.02.2020

Sizi Bekleyen Sınavlar: KPSS-ÖABT (1. Sınıflar İçin )

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

26.02.2020

28 Şubat'tan 2023 Türkiye' sine

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

26.02.2020

Dünya’da ve Türkiye’de Makro Ekonomik Görünüm

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

26.02.2020

Sosyal, Kültürel Ve Dini Hayat Bağlamında İsrail Ve Yahudilik

İlahiyat Fakültesi

26.02.2020

1929 Dünya Ekonomik Bunalımı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

26.02.2020

Öğrencilerle Mühendislik Sohbetleri

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

26.02.2020

The Story of Math 2 "The Genius of the East"

Fen Edebiyat Fakültesi

27.02.2020

Mukaddime - İbn Haldun

Fen Edebiyat Fakültesi

27.02.2020

Omurga Sağlığı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

27.02.2020

Spor Piskolojisi ve Motivasyon

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

27.02.2020

Afrikada Kültür, Sanat, Eğitim, Edebiyat, Siyaset, Din

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

27.02.2020

Endüstri 4.0

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

28.02.2020

Hıfzı Topuz-Başın Öne Eğilmesin

Fen Edebiyat Fakültesi