ETKİNLİKLER

01.01.2020

Engelliler İçin Plastik Kapak Toplama

Fen Edebiyat Fakültesi

02.01.2020

Genomik Seleksiyon ve Biyoçeşitlilik

Fen Edebiyat Fakültesi

02.01.2020

Hasan Ali Toptaş-Kuşlar Yasına Gider

Fen Edebiyat Fakültesi

03.01.2020

Adveksiyon Denklemi için İleri Nümerik Yaklaşımlar

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

03.01.2020

Bazı Açık Sonlu Fark Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

03.01.2020

Fisher Denkleminin Modifiye Edilmiş Bhattacharya Yöntemiyle Çözümü

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

08.01.2020

“Din Eğitiminin Kuramsal Temelleri”

İlahiyat Fakültesi

10.01.2020

Osmanlıda Modern Zirai Eğitimin Başlaması

Ziraat Fakültesi

10.01.2020

Cumhuriyet Dönemi Zirai Eğitimin Başlaması

Ziraat Fakültesi

13.01.2020

Uygulamalı Eğitim (Tarımda Uygulamalı Moleküler Markır, DNA Dizileme Ve Genom Düzenleme Eğitimi)

Ziraat Fakültesi

15.01.2020

Çevre Kirliliği ve Çevre Bilinci

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

15.01.2020

İslam Felsefesinde Ölümsüzlük

İlahiyat Fakültesi

22.01.2020

Belhî’nin Depresyonun Tedavisi İle İlgili Görüşlerinin Bilişsel Terapiye Göre Değerlendirilmesi

İlahiyat Fakültesi

24.01.2020

Gastronominin Yumuşak Gücü

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

29.01.2020

Aesthetic Sense Between the art of Rhetoric and Embellishment

İlahiyat Fakültesi

31.01.2020

Sinevizyon Etkinlikleri- 2

Ziraat Fakültesi