Üniversitemiz Kütüphanesi Yeni Eserlerle Zenginleşiyor


            Üniversitemiz kütüphanesi, kazandırılan yeni eserlerle daha zengin ve kapsamlı bir kütüphane haline getirildi. Kütüphanemizde başvuru kaynakları, kataloglar, kılavuzlar, Kilis özel kitaplığı ile nadide eserlerin bulunduğu koleksiyonlar, veri tabanları gibi bir çok görsel ve işitsel materyal bulunuyor.

 

          Kütüphaneye en son kazandırılan eserler arasında Fuat Sezgin’in İslam’da Bilim ve Teknik adlı 5 ciltlik eseri, İbn Sînâ’nın Kitâbu’şifâ ve El-işârât ve Tenbîhât, Kâtip Çelebi’nin Takvîmü’t-Tevârîh adlı kitapları bulunuyor. Türklerde Spor Kültürü, Halep’te Osmanlı Döneminde İnşa ve Tadil Edilen Mimari Eserler, Dünyanın İlk Mühendisi El-Cezeri, Filozofların Babası Farabi, Kentleşmenin Biyolojik Faturası Balkanlar ve Türkiye gibi bir çok yeni kitap da araştırmacı ve okuyucuların hizmetine sunuldu.

 

         Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Güvenç, Kasım 2015 itibariyle Üniversitemiz Kütüphanesi’ndeki kitap ve görsel-işitsel materyal sayısının 41.000’i aştığını belirterek, kütüphaneden öğrencilerimiz ile akademik-idari personelimizin yanı sıra kamu görevlisi, sivil, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin de üniversitemizden edinecekleri kütüphane kartı ile yararlanabildiğini belirtti.

 

         Kasım 2015 itibariyle 130.000 kişinin yararlandığı kütüphanemiz, hafta içi 08.00-22.00, hafta sonu ise 08.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Ayrıca kütüphane içerisinde öğrencilere derslerde yardımcı olabilmek için tablet hizmeti veriliyor.