Üniversitemiz 2014 Yılı Kütüphane İstatistikleri Açıklandı

 

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Üniversite Kütüphanesi’ni 2014 yılında 131.191 kişinin ziyaret ettiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre 19.521 kişinin internet erişim odasından faydalandığı, 16.353 kitabın da öğrenci, akademisyen ve idari personele ödünç verildiği açıklandı.

İstatistiklere göre en çok kitap ödünç alan fakültemiz, 5.513 kitapla Fen Edebiyat Fakültesi olurken, onu 4.887 kitapla M. R. Eğitim Fakültesi ve 1.940 kitapla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi izledi. En çok kitap ödünç alan bölümlerimiz 1.416’şar kitapla Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Türkçe Öğretmenliği Bölümü ve 1.153 kitapla Tarih Bölümü oldu.

 En çok kitap ödünç alan kitap dostlarının ise 53 kitapla Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nden Aysel Baysa, 63 kitapla Arş. Gör. Özgül Ekinci ve 45 kitapla Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Sekreteri Mustafa Demir olduğu bildirildi. Kütüphane okuyucuları tarafından en çok okunan kitabın 32 kez ödünç alınan Ayşe Kulin’in “Umut: Hayat Akan Bir Sudur” adlı eseri olduğu açıklandı.

Üniversite Kütüphanesi’ni ziyaret eden Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Güvenç, şu an itibariyle kütüphanede 38.260 matbu kitap, 244 adet yazma ve nadir eser, 1.996 sayı akademik süreli yayın, 17.458 e-dergi içeren 7 adet akademik yayın veri tabanı, 375 adet elektronik kitap ve 758 adet görsel-işitsel yayın (CD, VCD veya DVD ortamlarına kayıtlı yardımcı ders kaynakları, belgeseller, müzik kayıtları) bulunduğunu söyledi.

Kütüphane dermesinin 2014 yılında matbu eserlerde %5,62, süreli yayınlarda %29,56 büyüdüğünü belirten Rektör Güvenç, ayrıca her geçen gün gelişen Kilis’imizin ve üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda içerisinde konferans merkezinin de bulunacağı modern bir kütüphane binasının yakın bir zamanda yaptırarak hizmete sunacaklarını ifade etti.

Üniversite kütüphanesinden, araştırma yapan ve tez hazırlayan sivil ve öğrenciler de yararlanabiliyor.