Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı

Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı (DAP) projeler başvurularına açılmıştır. Hedef gruplara yönelik kalıcı etkiler bırakan projelere öncelik verilecektir. 2014 yılında öncelikli gruplar Suriyeli mülteciler, kadınlar ve çocuklardır. Proje bütçe miktarları 20,000-40,000 Avustralya Doları limitleri içerisinde olmalıdır. Başvuru süresi 30 Eylül 2014tarihinde sona erecektir.

DAP fonları katılımcı nitelikteki küçük-ölçekli kalkınma projelerini desteklemekte kullanılmaktadır ve yararlananların projelerin tanımlanması, tasarlanması ve yönetimine katılımını sağlamıştır. Kadınların, çocukların ve diğer dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına ve çevre ile ilgili fayda sağlayan projelere özel önem verilmektedir.

DAP fonları kar amacı gütmeyen kalkınma faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine açıktır.

Projeye hak kazanan faaliyetler genellikle oldukça kısa zaman dilimlerinde ve bir yılı aşmayacak şekilde uygulanır. Hibe verilen örnek alanlar arasında: toplum sağlığı, eğitim, küçük ölçekli altyapı, kırsal ve tarımsal kalkınma ve çevre bulunmaktadır.

Genel bir kural olarak, aşağıdaki etkinlikler ve girdiler FİNANSE EDİLMEZ: ülke içindeki konferanslar, Avustralya veya yurtdışı çalışma gezileri; Avustralya’da akademik eğitim; personel maaşları, ofis kirası ve kamu hizmetleri (elektrik, su vb) gibi yinelenen nitelikteki harcamalar, yedek parça, bakım ve onarım; önemli bir harcama kalemi oluşturması durumunda danışmanlık giderleri.

Doğrudan Yardım Programı fonları için nasıl başvurabilirim?

Fonlar için başvuran kişi veya gruplar başvuru formu doldurarak aşağıdaki adrese eposta ile ya da yurtiçi posta kanalıyla gönderebilirler.

Elif Barutcuoglu-Wade, Avustralya Büyükelçiliği
Uğur Mumcu Cad. No. 88
Gaziosmanpaşa 06700 Ankara
Tel: 0312-459 9504 Faks: 0312-459 9503 ya da 0312-446 4827
E-mail: elif.barutcuoglu-wade@dfat.gov.au

Başvurular alındıktan sonra değerlendirilmek üzere Büyükelçiliğin DAP komitesine sunulur. Teklifler yukarıda belirtilen DAP hedefleri ve prensipleri ile uyumu açısından değerlendirilir. Başvuranlar, başvurularının sonucundan yazılı olarak haberdar edilir.

Detaylı bilgi ve başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.