KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

2015 Yılı Kalkınma Bakanlığı Proje Çağrısı


Öğretim Üyelerinin Dikkatine 


2015 Yılı Araştırma Altyapısı Proje Çağrısı'na ait http://www3.kalkinma.gov.tr/BilTek.portal adresinde yer alan başvuru formlarına uygun şekilde hazırlanacak proje önerilerinin 2 (iki) asıl nüsha ve 1 (bir) CD içinde en geç 18 Ağustos 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Dekanlıklar, Müdürlükler aracılığı ile Rektörlüğümüz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.