KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı   


Lojman Talep Duyurusu  


      Üniversitemize ait Merkez Kampüs Lojmanlarında boş bulunan 1 adet dairenin tahsisi yapılacaktır. Lojman talebinde bulunmak isteyen akademik ve idari personelin 23.08.2017 tarihine kadar linkte verilen “Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesini” doldurarak bağlı bulundukları akademik/idari birim sekreterliklerine başvurmaları önemle duyurulur.


NOT: Lojman Talep Beyannamesinin, Kamu Konutları Yönetmeliğinin 14. maddesinde yer alan sorumluluklar dikkate alınarak doldurulup bağlı birimlerince onaylanıp üst yazı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Bu yöntem dışında Başkanlığımıza ulaştırılan Beyannameler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.


Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesine Ulaşmak İçin Tıklayınız
Tahsis Edilecek Konutlar:
1.A Blok – 3. Kat – 15 no.lu Daire
                       
Duyuru İletişim Bilgileri
Yayın Tarihi :07.08.2017
Duyuru Birimi :İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İlgili Adı Soyadı :Savaş KARAMAN
Telefon :0348 814 26 66 -1240
Email : savaskaraman@kilis.edu.tr