Edebiyatın Medyayla İmtihanı Paneli

 

     Üniversitemizde “Edebiyatın Medyayla İmtihanı Paneli” gerçekleştirildi. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı Dr. Muhammed Hüküm’ün yaptığı panele, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faruk Güler ve Yrd. Doç. Dr. Taner Namlı panelist olarak katıldı.

 

     Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faruk Güler konuşmasında şu hususlara değindi: “İnsan var olduğu müddetçe edebiyat var olacaktır; ancak günün getirilerine göre adeta edebiyat evrim geçirmektedir. Bunun faydaları olabildiği kadar büyük zararları da vardır. Çünkü günümüzde edebiyat, internet ve televizyon gibi sınırı olmayan medya araçlarının içerisinde var olmaya başlamıştır. Böyle olunca bilginin doğruluğunun, hangi sözün hangi şaire ait olup olmadığının bile bilinemediği bir mecraya çekiliyor edebiyat, sadece popülerlik kazanıyor, ticarete dönüşüyor ve niteliksizleşiyor. Asıl nitelikli olan kitaplar, ikinci planda kalıyor. Ancak geleceğe popüler olan değil; nitelikli olan kalacaktır.”

 

     Yrd. Doç. Dr. Taner Namlı ise, “ Günümüzde sadece bir internet sitesinde 55 bin şair ve 1 milyon şiir var. Bunlar çok uçuk rakamlardır. Bunlardan kaç tanesi gerçekten şairdir ve nitelikli eserler veriyordur?  Medyanın bizi nasıl empati felçliğine sürüklediğini şu örnekle açıklayalım: Yanımızda bir bomba patlasa ömür boyu unutamayız; ancak televizyonda ya da internette her gün bu tür bomba, cinayet vs. haberler görmemize rağmen hemen unutuyoruz.” diyerek medyayla gerçek hayat arasındaki farktan bahsetti. Namlı, medyanın bizi kökten değiştiremeyeceğine, sadece nitelikli kitapların hayatımızda değişikliğe yol açabileceğine değindi.

 

     Panel, izleyicilerden gelen soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.