Coğrafya Bölümü Öğrencilerinden İç Anadolu Bölgesi Arazi Çalışması

 

    Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü ve Coğrafya Topluluğu öğrencileri, Konya, Karapınar, Kapadokya Bölgesi ve Kayseri’yi içeren bir arazi çalışması gerçekleştirdiler.


   Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muazzez Harunoğulları’nın başkanlığında gerçekleştirilen teknik gezide; Karapınar’da Acı Göl Maarı, Meke Tuzlası, Örnektepe Erozyon Alanı, Ihlara Vadisi, Kaymaklı Yer Altı Şehri, Ürgüp Üç Güzeller Peri Bacaları, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve, Avanos, Uçhisar ve Uçhisar Kalesi, Paşabağları - Pembe Vadi - Kızıl Vadi - Devrent Vadisi, Çavuşin Köyü - Ortahisar Kalesi, Barkan Vadisi, Ortahisar Soğuk Hava Depoları, Kültepe – Kayseri - Selçuklu Müzesi, Sultan Sazlığı’nı içine alan geniş bir alanda arazi çalışması yapıldı.

 

   Konu ile ilgili açıklama yapan Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muazzez Harunoğulları, “Fizikî ve Beşerî Coğrafya derslerinde sınıfta anlatılan teorik bilgiler arazi çalışmasında somut hale getirilmiştir. Özellikle jeolojik-jeomorfolojik oluşumlarla ilgili bilgilerin arazide uygulamalı olarak öğrencilere verilmesi derslerde işlenen konuların kalıcılığını arttırmaktadır. Coğrafyacının laboratuvarı arazidir. Öğrencilerin bizzat arazide bilgileri somutlaştırarak kavramaları daha kolay gerçekleşmekte ve arazide öğrenilen bilgilerin unutulması da güçleşmektedir. Çünkü “Duyulanlar unutulur, görülenler hatırlanır, yapılanlar ise unutulmaz”. Bu sebeple derslerde işlenen konuların arazide uygulamalı olarak pekiştirilmesi anlamında teknik gezilerimiz, bölümümüzde verilen eğitime büyük katkı sağlamaktadır.” dedi.

 

    Teknik geziye katılan öğrenciler ise bu tür arazi çalışmalarında pratik yaparak öğrenme fırsatı elde ettiklerini belirttiler.