Ünvanı

Arş. Gör.

İbrahim Samet GÖKÇEN

Adı-Soyadı

İbrahim Samet GÖKÇEN

Doğum Tarihi ve Yeri

14.05.1987 VAN

Fakülte

Ziraat Fakültesi

Bölüm

Bahçe Bitkileri Bölümü

E-posta/Web

ibrahimsgokcen@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

7222

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji

2005-2009

Yüksek Lisans

Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji

2009-2013

Lisans

Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü

2013-2016

Doktora

Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Bölümü

2016-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

2017-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Frontonia Ehrenberg, 1838 (Protista, Ciliophora) türleri üzerine morfolojik ve taksonomik araştırmalar

Doktora Tezi

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.

Yönettiği Doktora Tezleri

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.

Araştırma Alanları

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.

İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- GÖKÇEN İBRAHİM SAMET, KESKİN NURHAN, KUNTER BİRHAN, CANTÜRK SEVİL, KARADOĞAN BİROL 2017. Üzüm Fitokimyasalları ve Türkiye’de Yetiştirilen Üzüm Çeşitleri Üzerine Araştırmalar. Turkish Journal Of Forest Science Cilt:1 Sayı:1 Sayfalar:93-111 (Mart 2017) (Derleme-Makale)

2- KOÇ MEHMET, GÖKÇEN İBRAHİM SAMET, ODABAŞIOĞLU MEHMET İLHAN, YILDIZ KENAN (2017). The Effects of Drought on The Level of Isoforms of Aquaporin in cv. Horozkarası Grapevine. Scientific Papers. Series B. Horticulture, 61(2017), 225-232. (Yayın No: 3659844)

3- Shidfar M., Keskin S, M. Khah E, Spiridon P, Ozdemir F, Gokcen I. (2018). RAPD markers reveal genetic variation between Cichorium spinosum L. and Taraxacum sp.; a substantial medicinal plants of Greece. Progress in nutrition. PN;20(1-S):153-9. DOI https://doi.org/10.23751/pn.v20i1-S.5993

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1- KOÇ MEHMET, GÖKÇEN İBRAHİM SAMET, ODABAŞIOĞLU MEHMET İLHAN, YILDIZ KENAN (2017). The Effects of Drought on The Level of Isoforms of Aquaporin in cv. Horozkarası Grapevine. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest Agriculture for Life, Life for Agriculture (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:3659856)

2- Koç M., Gokcen İ.S., Kulak M., Cetinkaya H., Yıldız K., Okatan V., 2018. Assessing Genetic Diversıty Olive Germplasms Grown in Kilis By Simple-Sequencerepeat Markers. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, "Agriculture for Life, Life for Agriculture" June 07-09, 2018, Bucharest, Romania. Book of Abstracts, Section 6, Bıotechnology.

3- Cetinkaya H., Koç M., Gokcen İ.S., 2018. Phenolic Compounds Accumulation During Alternation In Olea europaea L. The Fourth Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-4) April 18-22, 2018, Antalya, Turkey. Abstract Book. P; 89.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1- Gökçen, İ. S., Yıldız, İ. 2014. Frontonia (Protista, Ciliophora) Türleri Üzerine Morfolojik ve Taksonomik Araştırmalar. 22.Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir. (Poster Bildiri)

2- GÖKÇEN İBRAHİM SAMET, KARAMAN MUHAMMET, KOÇ MEHMET (2017). Kilis Bölgesinde Yetişen Karadut (Morus nigra) Meyvesinin Bazı Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi. Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:3659847)

3- KOÇ MEHMET, GÖKÇEN İBRAHİM SAMET, ODABAŞIOĞLU MEHMET İLHAN (2017). Asma Anaçlarının Kuraklığa Karşı Moleküler Tepkileri. Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No: 3659852)

4- Keskin N., Yağcı A. , Sucu S., Gökçen İ.S., Kunter B., "Quality Characteristics of Some Native Grape Cultivars Grown in Van Ecology", International Agricultural Science Congress, VAN, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, pp.440-440

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.

Diğer Yayınlar

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.


BİLİMSEL ETKİNLİKLER (KONGRE, SEMPOZYUM, SEMİNER, PANEL vb)

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.