Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Hakan Çetinkaya

Adı-Soyadı

Hakan Çetinkaya

Doğum Tarihi ve Yeri

27.11.1967 Nizip

Fakülte

Ziraat

Bölüm

Bahçe Bitkileri

E-posta/Web

hcetinkaya@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

90 0348 814 26 66/1673

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Ege Üniversitesi/ Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri

1987-1991

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri

1991-1995

Doktora

Çukurova Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü/ Bahçe Bitkileri

1998-2004

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Gaziantep Üniversitesi

1997-2008

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2008-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Bazı Önemli Üzüm Çeşitlerinin Aşılı Köklü Fidanlarında Anaç ve Kalemin Fidan Kalitesine Etkileri Üzerine Çalışmalar

Danışman: Prof.Dr.İbrahim KISMALI


Doktora Tezi

Mutlak ve Oransal Periyodisite Gösteren Bazı Antepfıstığı Çeşitlerinde Periyodisite ile İçsel Hormonlar, Karbonhidrat ve Bitki Besin Maddeleri Arasındaki İlişkiler

Danışman: Prof. Dr. Ahsen Işık ÖZGÜVEN

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Doğançay G.,  2013.Sulanan ve Sulanmayan Koşullarda Bazı Zeytin Çeşitlerinin Yapraklarındaki Biyoaktif Bileşiklerin Mevsimsel Değişimi. Yüksek Lisans Tezi Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kilis


Demir S., 2013. Tuz Stresine Karşı Bazı Zeytin Çeşitlerinin Savunma Stratejileri. Yüksek Lisans Tezi Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kilis A

Yönettiği Doktora Tezleri

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.

Araştırma Alanları

Bahçe Bitkileri/Meyvecilik/Bitki Fizyolojisi


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Bölüm Başkanı KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/ZIRAAT FAKÜLTESI/ZOOTEKNI BÖLÜMÜ 2017-
Dekan Yardımcısı KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/ZIRAAT FAKÜLTESI 2015-2016
Bölüm Baskan Yardımcısı KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI/FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESI/BIYOLOJI BÖLÜMÜ 2008-2015
Müdür Yardımcısı GAZIANTEP ÜNIVERSITESI/NIZIP MESLEK YÜKSEKOKULU 2002-2007
Müdür Yardımcısı GAZIANTEP ÜNIVERSITESI/NIZIP MESLEK YÜKSEKOKULU 1997-2000
Bölüm Başkanı GAZIANTEP ÜNIVERSITESI/NIZIP MESLEK YÜKSEKOKULU/BITKISEL VE HAYVANSAL ÜRETIM BÖLÜMÜ 1997-1998

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.     Cetinkaya H., Kulak M., Özgüven A.I., 2018. Relationship Between Vegetative Growth and Nut Characteristics in Alternate Bearing Pistachio (Pistacia vera) Cultivars Exposed to Drought. Scientific Papers. Series B, Horticulture, Vol. LXII, 127-134

2.     Çelik, M.A., Kulak M., Cetinkaya H., Koç M., Goceri A., Ozupekce S., 2018. An Investigation on Effects of Dry and Wet Climate Conditions on Pistachio (Pistacia vera) Yield in Middle Euphrates Basin Southeast of Turkey. Scientific Papers. Series B, Horticulture, Vol. LX, 159-164

3.    
Cetinkaya, H., 2017. Correlation of Predictor Variables to Squalene Content in Olive Fruits Using Multivariate Statistical Analysis. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, 51(3), S323-S326.

4.    Cetinkaya H., Kulak M., Özkan A., Çelik, M.A., Şekeroğlu N., 2017 Influence of Geographical Factors On the Fatty Acid Profile and Oil Yield of Olea europaea L. Scientific Papers. Series A, Agronomy, Vol. LX, 468-474

5.     Cetinkaya, H., Koc, M., Kulak, M. 2016. Monitoring of mineral and polyphenol content in olive leaves under drought conditions: Application chemometric techniques. Industrial Crops and Products, 88, 78-84.

6.     Çetinkaya H., Kulak M., 2016. Relationship Between Total Phenolic, Total Flavonoid and Oleuropein in Different Aged Olive (Olea europaea L.) Cultivar Leaves. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative medicines (AJTCAM), 13(2), 81-85.

7.     Çetinkaya H., Kulak M., 2016. Soil Characteristics Influence The Fatty Acid Profile Of Olive Oils. Scientific Papers. Series B, Horticulture, Vol. LX, 53-57

8.     Gökçek Ö., Zeynalov Y., Yayla F., Çetinkaya H., İbadlı O., Kasımov Ş., Hüseynova N.,2006 Bazı Antepfıstığı (Pistacia L.) Anaçlarında Kök Gelişiminin İncelenmesi,  Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Merkezi Nebatat Bağının Eserleri, 102-120, Azerbaycan,


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1.     Koc M., Cetinkaya H.,Yıldız K., 2018 .A Research on Recent Developments and Determınatıon of the Potential of Olive Oil in Kilis. 1.International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences" September 6-8, (ICALFS 2018). Budapest, Hungary. Proceedings Book P. 470-474

2.     Koç M., Gokcen İ.S., Kulak M., Cetinkaya H., Yıldız K., Okatan V., 2018. Assessing Genetic Diversıty Olive Germplasms Grown in Kilis By Simple-Sequencerepeat Markers. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, "Agriculture for Life, Life for Agriculture" June 07-09, 2018, Bucharest, Romania. Book of Abstracts, Section 6, Bıotechnology, P;

3.     Cetinkaya H
., Kulak M., Özgüven A.I., 2018. Relationship Between Vegetative Growth and Nut Characteristics in Alternate Bearing Pistachio (Pistacia vera) Cultivars Exposed to Drought. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, "Agriculture for Life, Life for Agriculture" June 07-09, 2018, Bucharest, Romania. Book of Abstracts, Section 2, Horticulture, P; 39

4.     Çelik, M.A., Kulak M., Cetinkaya H., Koç M., Goceri A., Ozupekce S., 2018. An Investigation on Effects of Dry and Wet Climate Conditions on Pistachio (Pistacia vera) Yield in Middle Euphrates Basin Southeast of Turkey. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, "Agriculture for Life, Life for Agriculture" June 07-09, 2018, Bucharest, Romania. Book of Abstracts, Section 2, Horticulture, P; 44

5.     Cetinkaya H., Koç M., Gokcen İ.S., 2018. Phenolic Compounds Accumulation During Alternation In Olea europaea L. The Fourth Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-4) April 18-22, 2018, Antalya, Turkey. Abstract Book. P; 89

6.     Cetinkaya H., Koçer F., Çapar S.Ö.,2018. DNA Protective Roles Of Pistacia Terebinthus Leaf Extracts The Fourth Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-4) April 18-22, 2018, Antalya, Turkey. Abstract Book. P; 170

7.     Çetinkaya H., Kulak M., Özkan A., Çelik, M.A., Şekeroğlu N., 2017 Influence of Geographical Factors On the Fatty Acid Profile and Oil Yield of Olea europaea L. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, "Agriculture for Life, Life for Agriculture" June 8-10, 2017, Bucharest, Romania Book of Abstracts, Section 1, Agronomy, P; 112

8.     Cetinkaya H., Kulak M., Koç M., 2017. Correlation of Predictor Variables to Squalene Content in Olive Fruits Using Multivariate Statistical Analysis. The Third Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-3) April 13-16, 2017, Girne, Turkish Republic of Northern Cyprus. Abstract Book. P; 162

9.     Çapar S.Ö., Çetinkaya H., Koçer F., 2017. Effect of Different Extracts on DPPH Scavenging Activity Properties and Essential Oil of Pistacia terebinthus Leaves. The Third Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-3) April 13-16, 2017 Girne, Turkish Republic of Northern Cyprus. Abstract Book. P; 171

10.     Cetinkaya H., Kulak M., Koç M., Koçer F., 2016. Correlation of predictor variables to fatty acid content in olive fruits using multiple regression analysis   8th  Internatıonal Olıve Sypmosıum,(IOS2016) October 10-14, 2016 Split, Croatia,

11.     Koc M., Yıldız K., Cetinkaya H., Ugur R., Altun O., Guler Z., 2016. Genetic relationships between wild and cultivated olives in South of Turkey 8th  Internatıonal Olıve Sypmosıum,(IOS2016) October 10-14, 2016 Split, Croatia,

12. Çetinkaya H., Kulak M., 2016. Soil Characteristics Influence The Fatty Acid Profile Of Olive Oils The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest"Agriculture for Life, Life for Agriculture" June 9 - 11, 2016, Bucharest, Romania

13. Çetinkaya H., Kulak M., 2016. Salicylic acid effect on cadmium-induced accumulation of mineral content in leaves of pistachio species: Analysis coupled with chemo-metrics. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16) March 19 - 20, 2016, Kilis, Turkey, Abstract Book. P;19

14. Çetinkaya H., Kulak M., Şekeroğlu N., 2015. Principal component (PCA) and hierarchical clustering analysis of leaf nutritional status of olive cultivars under drought stress 10th International Conference "Plant Functioning Under Environmental Stress" September 16 - 19, 2015, Cracow, Poland Abstract Book. P; 72

15. Çetinkaya H., Koç M, Kulak M., 2015 Olive leaf: An important source of phyto-pharmaceutical industry and its chemical composition. The Second Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-2015) April 22-25, 2015 Antalya, TURKEY. Abstract Book. P; 200

16. Çetinkaya H., Kulak M., Aslan N., Şekeroğlu N., 2014 Seasonal changes in mineral composition of olive (Olea europaea L.) leaves under irrigated and non-irrigated conditions. 2nd International Conference on Global Trends in Pure and Applied Chemical Sciences (ICGTCS-2014) October 3-4, 2014 Hong Kong. Abstract Book AB-293/PP-96

17. Çetinkaya H., Kulak M., Özkan A.,Çelik, M.A., Şekeroğlu N., 2014 Geographical Information System (GIS)- based on Evaluation of Geographical Factor Effects on Fatty Acid Composition and Oil Yield of Olea Europea L. 2nd International Conference on Global Trends in Pure and Applied Chemical Sciences (ICGTCS-2014) October 3-4, 2014 Hong Kong. Abstract Book. AB-291/OP-6

18. Çankaya M., Çetinkaya H., Kulak M., Özkutlu F., Şekeroğlu N., 2014 Mineral Composition of Hypericum Capitatum Choisy Var. Capitatum Choisy. 2nd ICONAHE International Conference on Natural Health. 26 to 28 October 2014, Mostaganem-ALGERIA Abstract Book. P; 42.

19. Şekeroğlu N., Çetinkaya H., 2014 Medicinal and Aromatic Plants Training in Turkey. 2nd ICONAHE International Conference on Natural Health. 26 to 28 October 2014, Mostaganem-ALGERIA Abstract Book. P; 10.

20. Çetinkaya H., Tümer B., Kulak M., Bilgiç N. 2014 Determination of Oleuropein Content in Leaves of Olive (Olea europaea L.) Cultivar Grown in Different Conditions. 5th International Congress on Medicinal and Aromatic Plants. (CIPAM-2014) 17 to 20 March 2014, Zarzis-TUNUSIA Abstract Book. P; 119.

21. Çetinkaya H., Kulak M., Demir S. 2014 Relationship between Total Phenolic, Total Flavonoid and Oleuropein in Different Aged Olive (Olea europaea L.) Cultivar Leaves. 5th International Congress on Medicinal and Aromatic Plants. (CIPAM-2014) 17 to 20 March 2014, Zarzis-TUNUSIA Abstract Book. P; 118.

22. Çetinkaya H., Doğançay G., Kulak M. 2014 Changes of total phenolic, total flavanoid and Relative Water Content in olive (Olea europeae) cultivar leaves under irrigated and non-irrigated conditions 5th International Congress on Medicinal and Aromatic Plants. (CIPAM-2014) 17 to 20 March 2014, Zarzis-TUNUSIA Abstract Book. P; 48.

23. Çetinkaya H., Özgüven A.I.,, 2013 Effects of irrigation conditions on plant nutrients accumulation in different pistachio (Pistacia vera) cultivars bearing alternately 7th International Symposıum on Ecology and Environmental Problems. (ISEEP-2013) December 18-21, 2013 Antalya-TURKEY. Abstract Book. P; 145.

24. Çetinkaya H., Kulak M., Demir S., 2013 Effects of Saline Conditions on Polyphenol and Protein Content and Photosynthetic Responce in Different olive (Olea europeae) Cultivars 7th International Symposıum on Ecology and Environmental Problems. (ISEEP-2013) December 18-21, 2013 Antalya-TURKEY. Abstract Book. P; 117.

25. More E., Melero R., Barata A.M., Lopez V., Rocha F., Radusıene J., Çetinkaya H., Şekeroğlu N. 2013 Consideration on the State of the Art and Training of Medicinal and Aromatic Plants Sustainable Wild Harvesting The First Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-2013) April 17-20, 2013 Gazimagosa (Famagusta) Turkish Republic of Northern Cyprus. Abstr. Book. P; 51

26. Çetinkaya H., Demir S., Kulak M., Gözüaçık H.G. 2013 An Assesment of Tolerence to Salinity of Some Olive Cultivars based on Phenolic Contents, Protein and Chlorophyll Contents. The First Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-2012) April 17-20, 2013 Gazimagosa (Famagusta) Turkish Republic of Northern Cyprus. Abstract Book. P; 127

27. Çetinkaya H, 2012 A Good Model for Pre-Pharmacy Education: Medicinal and Aromatic Plants Training Programs in Turkey 64th Indian Pharmaceutical Congress 2012 Chennai, India 7-9 December 2012

28. Şekeroğlu N., Kulak M., Özkan A., Çetinkaya H., Gözüaçık H.G., Çimen G., Hançer B., 2012 Changes in Plant Growth and Seed Fatty Acid Composition of Coriandrum sativum L Grown under Water-Deficit Conditions.7th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast Europeean Countries. 27-31 May 2012 Subotica, Republic of Serbia. Book of Abstracts. P;186

29. Çetinkaya H., Şekeroğlu N., Güzeldağ G., Mercimek H.A. 2010. An Ancient Medicinal Plant: Olive. The 2nd İnternational Symposium on Medicinal Plants, Their  Cultivation and Aspects of Uses. 3-4 November 2010 Petra-Jordan Abstract Book. P;54

30. Akbaş S., Çetinkaya H., Kartal M., Şekeroğlu N., 2009. HPLC Analysis of Leaf Oleuropein Contents of Some Olive (Olea europea L.) Varieties. 9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-9), 23-26 June 2009. Ankara (Abstract Published). Proceeding and Abstracts, 107.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1.     Kulak, M.,  Cetinkaya, H. 2018. A Systematic Review: Polyphenol Contents in Stressed-Olive Trees and Its Fruit Oil. In Polyphenols Edited by Janica Wong IntechOpen DOI: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.76703. Available: https://www.intechopen.com/books/polyphenols/ 

2.     Çetinkaya H., Kulak M., Karaman M., Karaman H.S., Koçer F., 2017. Flavonoid Accumulation Behavior in Response to the Abiotic Stress: Can a Uniform Mechanism Be Illustrated for All Plants?, In Flavonoids-From Biosynthesis to Human Health. Dr. José Justino (Ed.), DOI: 10.5772/68093. Available: https://www.intechopen.com/books/flavonoids-from-biosynthesis-to-human-health, InTech.

3.     The Second Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-2015) Abstract Book, 2015, ISBN 978-605-61261-1-6, (Editör)

4.     Moré E., Melero R., Barata A.M., Lopes V., Rocha F., Radusiene J., Karpaviene B., Cetinkaya H., Sekeroglu N., Kulak M., 2013. Forest Plants Wild Harvesting Learning in Europe, Project Report, Available:https://plantwild.files.wordpress.com/2013/07/report-conclusions-grundtvig-plant-wild.pdf

5. Moré E., Melero R., Barata A.M., Lopes V., Rocha F., Radusiene J., Karpaviene B., Cetinkaya H., Sekeroglu N., Kulak M., 2013. Avrupa’da Yabani Bitkilerin Hasadının Öğrenilmesi, Proje Raporu, Available:https://plantwild.files.wordpress.com/2013/07/report-conclusions-grundtvig-plant-wild-3bcrk.p

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.     Çetinkaya, H., 2017. Bazı Zeytin Çeşidi Yapraklarındaki Flavanol Miktarına Ağaç Yaşı, Çeşit ve Sulamanın Etkisi, Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 21(2):177-184

2.     Çetinkaya H., Özgüven A.I. 2016. Bazı Antepfıstığı Çeşitlerinde Periyodisite ile Yaprak ve Meyvelerdeki Karbonhidrat Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. Bahçe (Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi) Özel Sayı. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri Cilt:45 Özel Sayı, S:1117-1121

3. Çetinkaya H., Kendal E., Sayar M.S., 2013. Ekolojik Tarım Açısından Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Turkish Journal of Scientific Reviews Cilt:6 Sayı:1 S:195-198. 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.     Çetinkaya H., Kulak., 2016 Effects of Salicylic Acid on The Cadmium Accumulation and Leaf Nutritional Status of Pistachio Species: Analysis Coupled with Multiple Linear Regressions. II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu 31 Ağustos-3 Eylül 2016 Mersin p. 164

2.     Şekeroğlu N., Hançer B., Çetinkaya H., Kulak., 2015 Farklı Tuz Uygulamalarının Nane (Mentha Spicata)’nin Gelişimi Üzerine Etkisi Ekoloji 2015 Sempozyumu 6-9 Mayıs 2015 Sinop p. 164

3.     Çetinkaya H., Özgüven A.I., 2015 Bazı Antepfıstığı Çeşitlerinde Periyodisite ile Yaprak ve Meyvelerdeki Karbonhidrat Düzeyleri Arasındaki İlişkiler .VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25-28 Ağustos 2015 Çanakkale p; 315

4.     Şekeroğlu N., Hançer B., Çetinkaya H., Kulak., 2012 Yabani Bitkilerin Korunması, Sürdürülebilir Hasadı ve Kullanımı Ekoloji 2012 Sempozyumu 3-5 Mayıs 2012 Kilis p. 448

5.     Çetinkaya H., Özfidan Ö., Kulak, M., Doğançay G., 2012 Kurak Koşullar Altında Yetiştirilen Bazı Zeytin (Olea Europaea L.) Çeşitlerinin Beslenme Durumunun İncelenmesi. Ekoloji 2012 Sempozyumu 3-5 Mayıs 2012 Kilis p. 384

6.     Çetinkaya H., Kulak M.,Özsoy Z., Kocaoğlu Z., Gözüaçık H.G., 2012. Uzun Süreli Tuz Stresine Maruz Bırakılan Zeytin (Olea europaea L.) Çeşitlerinde Antioksidatif Maddeler ve Oransal Su İçeriğindeki Değişimlerin İncelenmesi Ekoloji 2012 Sempozyumu 3-5 Mayıs 2012 Kilis p. 385

7.     Çetinkaya H., Doğançay G., Kulak M., 2012 Kurak Koşullar Altında Yetiştirilen Zeytin (Olea europaea L.) Çeşitlerinde Antioxidatif  Maddeler ve Oransal Su İçeriğindeki Değişimlerin İncelenmesi. Ekoloji 2012 Sempozyumu 3-5 Mayıs 2012 Kilis p. 383

8. Çetinkaya H., Doğançay G., Kesen S.T., Kulak M., 2012 Farklı Koşullarda Yetiştirilen Bazı Zeytin (Olea europaea L.) Çeşitleri Yapraklarındaki Oleuropein Miktarının Belirlenmesi. 21.Ulusal Biyoloji Kongresi 3-7 Eylül 2012 İzmir p.487 (PB-062) June 9 

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.

Diğer Yayınlar

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.


BİLİMSEL ETKİNLİKLER (KONGRE, SEMPOZYUM, SEMİNER, PANEL vb)

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.