Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Bekir Bülent Arpacı

Adı-Soyadı

Bekir Bülent Arpacı

Doğum Tarihi ve Yeri

30.05.1977 Antakya

Fakülte

Ziraat Fakültesi

Bölüm

Bahçe Bitkileri

E-posta/Web

bbarpaci@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

2010-2014

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

2014-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri ABD Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2003

Farklı su düzeyi uygulamalarının kavunda verim, bitki gelişimi ve meyve kalitesi üzerine etkileri (2003) Tez Danışmanı:(Yrd.Doç.Dr. Sermin AKINCI)

Doktora Tezi

Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri ABD Çukurova Üniversitesi 2009

Phytophthora capsici’YE Dayanıklı Biber Hatlarının ve Melezlerinin Kahramanmaraş Koşullarındaki Arazi Dayanıklılıkları İle Verim ve Kaliteleri (2009) Tez Danışmanı:(Prof.Dr:Kazım ABAK)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Pancar batı sarılık virüsü (Beet western yellows virus, BWYV)'nün biber izolatının moleküler çeşitliliği
Molecular diversification of beet western yellows virus (BWYV) pepper isolates

Farklı gelişim dönemlerindeki biber bitkilerinde tütün yanıklık virüsünün yoğunluğunun araştırılması
Investigation of tobacco virus multiplication at different developmental stages in pepper

Kilis ili sebze üretim alanlarında poleroviruslerin yaygınlık durumunun araştırılması
Investigation polerovirus prevalence in vegetable production field in Kilis

Yönettiği Doktora Tezleri

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.

Araştırma Alanları

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.

İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 2017-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 2010-2013
Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı 2013-2015

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi BAP Komisyon Üyeliği 2016-

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Buzkan, N., B.B. Arpaci, V. Simon, H. Fakhfakh, B. 2013. Moury High prevalence of poleroviruses in field-grown pepper in Turkey and Tunisia.  Archives of Virology.  158:881-885

Arpacı BB., Akıncı İE, Kısakürek MN, Gözcü D., Candemir S., Yaralı F. (2016). Effect of Crop Rotation on Yield and Weed Density for Organic Red Pepper Cultivation in Kahramanmaras. Agricultural Science Research Journal, 6(3), 63-70.

Buzkan N., Arpacı BB, Görsoy G,,Zencirkıran M, Moury, B (2015). Genetic variability of Potato virus Y (PVY) and Tobacco etch virus (TEV) from naturally infected pepper fields in the Hatay region of Turkey. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 48(7), 588-600

.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Buzkan N., B.B. Arpacı, G. Gorsoy, B. Moury. 2011. Preliminary results of the distribution and genetic diversity of Potato virus Y (PVY) in the main Turkish pepper growing areas. APS-IPPC Joint Meeting, 6-10 August, Honolulu, Hawai, USA. Phytopathology, Meeting Abstracts.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Arpacı BB, Ak A, Abak K (2016) Kök Boğazı Yanıklığı Hastalığına Dayanıklı Biber (Capsicum annuum L.) Melezlerinin Anaç Performansları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26(1), 7-16.

Erkan B, Arpacı BB, Yaralı F, Güvenç İ (2015). Türkiye’nin Sebze İhracatında Karşılaştırmalı Üstünlükleri. Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal Of Natural Sciences, 18(4), 70-76.


Akbay, C., Boz, I., Tiryaki, Y. G., Candemir, S., & Arpacı, B. B. (2012). Structure of production and drying method of red pepper at Kahramanmaraş and Gaziantep Provinces. KSU Journal of Natural Science, 15 (2), 1-10.

KISAKÜREK, Ş., & ARPACI, B. B. (2010). Kahramanmaraş Doğal Florasında Bulunan Bazı Salep Orkidelerinin Kültüre Alınabilme Olanakları. Bahçe, 39(1).

ERKAN, B., ARPACI, B. B., YARALI, F., & GÜVENÇ, İ. (2015). Türkiye’nin Sebze İhracatında Karşılaştırmalı Üstünlükleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 18(4), 70-76.

ARPACI, B. B., BUZKAN, N., AK, A., KARATAŞ, K., YARALI, F., & KOÇ, M. (2016). PATATES Y VİRÜSÜ PATOTİPLERİNİN KIRMIZIBİBERİN VERİM VE FOTOSENTEZ KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Ecological Life Sciences, 11-18.

CANDEMİR, S., ARPACI, B. B., & AKINCI, İ. E. (2012). Organik Kırmızıbiber Üretiminde Uygulanan Üretim Sistemlerinin Ekonomik Performanslarının Karşılaştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 15(1), 1-6.

ARPACI, B. B., Ayhan, A. K., KARATAŞ, K., Mehmet, K. O. Ç., & COTTY, P. J. (2016). Kırmızı biberde aflatoksin oluşturmayan Aspergillus flavus izolatlarının belirlenmesi. TÜRK HİJYEN ve DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Buzkan N., Arpacı B.B., Görsoy G., Zencirkıran M. Önemli Biber Alanlarında Patates Y virüsü ve Tütün yanıklık virüsünün yaygınlığı. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri Kahramanmaraş. 413. 2011.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.

Diğer Yayınlar

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.


BİLİMSEL ETKİNLİKLER (KONGRE, SEMPOZYUM, SEMİNER, PANEL vb)

Henüz hiç bir bilgi girilmemiştir.